Lions Club

Lionizem

Poslanstvo

Ustvarjati in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta za človekoljubne potrebe in prostovoljno pomagati v ožjih in širših skupnostih.

Cilji lionizma

 • Osnovni cilj lionizma je pomagati vsem, ki so pomoči potrebni. Ob temeljnem programu lionizma, skrbi za slepe in slabovidne, slovenski Lionsi izvajamo še številne druge oblike pomoči: pomoč slušno prizadetim, socialne programe, boj proti drogam, pomoč pri nabavi medicinske opreme, delujemo pri varovanju okolja, pomagamo otrokom in mladim, skratka, odzivamo se na potrebe pomoči potrebnih, če smo za to zaprošeni in je pomoč v naši moči.
 • Ustvarjati in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta.
 • Podpirati državnike in državljane pri njihovem delu v korist skupnosti.
 • Zavzemati se za javno, kulturno, socialno in moralno blaginjo.
 • Povezovati klube v prijateljstvu, zdravem tovarištvu in medsebojnem razumevanju.
 • Omogočati odkrito obravnavo vseh vprašanj, vendar brez politične, strankarske in verske nestrpnosti.
 • Uveljavljati v zasebnem in javnem življenju visoka etična načela ter spodbujati ljudi k prostovoljnemu delu za skupnost.

Etična načela lionizma

 • Verjamem v vrednost svojega poklicnega dela in si poskušam pridobiti ugled dobrega delavca v korist skupnosti.
 • Prizadevam si biti uspešen pri svojem poklicnem delu in pričakujem za to ustrezno povračilo, vendar ne za ceno samospoštovanja in kakovosti.
 • Zavedam se, da ne smem z uveljavljanjem samega sebe škodovati drugim in da moram spoštovati svoje sodelavce, stranke in samega sebe.
 • Nesebično rešujem dvome o pravicah ali etiki svojega položaja ali odnosa do drugih.Vem, da je prijateljstvo cilj, ne pripomoček, in da pravo prijateljstvo ni v koristoljubju, temveč v pomaganju. 
 • Spoštujem svoje dolžnosti do naroda, države in skupnosti in jim ostajam zvest v misli, besedi in dejanju ter jim nesebično namenjam svoj čas, delo in denar.

 • Pomagam bližnjim, jih tolažim v nesreči, jih podpiram v stiski in rešujem v revščini.

 • Gradim, ne podiram, sem obziren v kritiki in nesebičen pri pohvali.

Zgodovina lionizma

Melvin Jones. Tedanje poslovneže je motiviral za delovanje v humanitarnih dejavnostih. Združili so svoje talente, ambicije ter denar v aktivnosti za izboljšanje njihovega okolja in nastala je organizacija Lions klubov. Prve humanitarne aktivnosti Lionsov so bile usmerjene v pomoč vojakom, poslanim na fronto po vstopu Amerike v vojno. Sledile so številne druge akcije, ki so zaznamovale zgodovino te organizacije. Leta 1920 se prične širitev delovanja lionizma v druge države. Tega leta je bil ustanovljen prvi klub v Kanadi, leta 1927 v Mehiki, v petdesetih in šestdesetih pa se je lionizem razširil na vse celine.

Prelomno leto v delovanju lionizma je pomenila konvencija leta 1925 v Cedar Pointu v Ohiu, ko je pred zbranimi nastopila slepa in gluha ameriška pisateljica Helen Keller. S svojim slovitim pronicljivim govorom je dala lionizmu novo smer delovanja – boj proti slepoti. Lionse je pozvala, da postanejo »Vitezi slepih v boju proti temi«. Od takrat je pomoč slepim in slabovidnim postala rdeča nit delovanja lionizma. Lionsi pomagamo pri gradnji očesnih klinik, distribuciji zdravil, rabljenih očal, usposabljanju okulistov, omogočamo nešteto operacij sive mrene, urejamo urbana okolja s posebej opremljenimi pločniki in prehodi za slepe pešce, parke, vrtove in spomenike opremljamo z napisi v brajici, idr.

Združevanje in mirno sožitje narodov, kultura dialoga ter izmenjava mnenj so bili vodilo lionizma že od začetkov delovanja. V letu 1945 so bili Lionsi povabljeni k soustvarjanju ustanovne listine Organizacije združenih narodov (OZN) in dobili so posvetovalni status. Še danes ima Lions Club International (LCI) v OZN svoj sedež in svojega imenovanega predstavnika.

Organizacija se je začela vse bolj posvečati mladim in leta 1957 je pričela ustanavljati LEO klube (Leadership, Experiance, Opportunity) v katerih so mladi dobili priložnost za osebni razvoj skozi prostovoljsko delo. Danes Leo klubi štejejo skupaj preko 140.000 članov, ki delujejo v preko 7.200 klubih v 150 državah sveta. Leo klubi zavzeto delujejo za ohranjanje miru, zavedajo se pomembnosti ozaveščanja otrok kot nosilcev bodočnosti o pomenu miru kot osnovne vrednote človeškega bivanja.

LCI leta 1968 ustanovi svoj sklad – Lions Clubs International Fundation (krajše LCIF), ki je namenjen oblikam pomoči, ki presegajo zmožnosti posameznega kluba, regije ali države, v kateri Lionsi delujejo. Skozi sklad se uresničujejo številni projekti za pomoč slepim, osebam s telesnimi okvarami, otrokom in mladostnikom ter za hitro pomoč ob naravnih in drugih katastrofah.

Organizacija je sprva članstvo omogočala le moškim, od leta 1987 pa so članice tudi ženske. Danes ženske predstavljajo okrog 30 odstotkov vsega članstva. Eden od ciljev organizacije je uravnoteženje deleža žensk in moških v članstvu.

Svetovni lionizem danes

Mednarodno združenje Lions klubov (The International Association of Lions Clubs), krajše Lions Clubs International (LCI) je največja mednarodna prostovoljna humanitarna organizacija na svetu.

Danes ideja lionizma živi v 220 državah sveta, v več kot 48.000 Lions klubih, v njih se združuje preko 1,4 milijona članic in članov.

Kot nevladna organizacija ima LCI posvetovalni status v Organizaciji združenih narodov, kjer se primarno ukvarja s pospeševanjem splošne svetovne blaginje in človekovih pravic.

Ob tradicionalnih dejavnostih, kot so pomoč pri različnih zdravstvenih težavah, skrbi za lačne, reševanju socialnih neenakosti, pomoči pri težavah mladih, družin in starostnikov, pri varovanju okolja, boju proti odvisnostim, pomoči pri naravnih katastrofah ter zavzemanju za mir na Zemlji, Lionsi širijo svoje delovanje tudi na nova področja. 

Po dobrih sto letih od ustanovitve Lionsi danes delujejo na petih globalnih področjih dobrodelnosti. Ob skrbi za slepe in slabovidne, lačne ter skrbi za okolje sta postali globalni področji dobrodelnosti tudi boj proti raku pri otrocih in boj proti diabetesu.

Lionizem v Sloveniji

Prvi Lions klub v Sloveniji in takratni Jugoslaviji je bil 18. maja 1990 ustanovljen Lions klub Ljubljana. Po večmesečnih pripravah in ob mentorstvu LC Klagenfurt Carinthia ga je ustanovil pralion Borut Miklavčič. 

Po tem letu so se pričeli po Sloveniji ustanavljati številni Lions in Leo klubi, ki povezani v skupno zvezo gojijo idejo lionizma na naših tleh, to je: pomagati vsem, ki so pomoči potrebni. Ob tem pa vsak klub ohranja svojo raznolikost glede na različne načine pomoči, ki jih izvaja.

Slovenski Lionsi danes

Slovenske Lions klubepovezuje Zveza Lions klubov, Distrikt 129, Slovenija, ki je članica Lions Clubs International.

Konec leta 2020 je zveza združevala 59 Lions klubov z okoli 1.500 člani. V zvezi deluje tudi 19 Leo klubov z okoli 200 člani. Distrikt 129 ima pomembno vlogo tudi pri ustanavljanju Lions klubov v BiH, Srbiji in Makedonijii.

Slovenska Zveza Lions klubov je na podlagi zemljepisne delitve razdeljena v 2 regiji in 10 con. Slovenija je med državami z največjo gostoto članov Lions klubov na število prebivalcev. Pri tem pa je pomembno dejstvo, da je vsak peti član slovenske Lions organizacije članica.

Vodja Distrikta je guverner, ki se voli za eno leto.

Delovanje

V tridesetih letih delovanja so slovenski Lionsi v človekoljubne namene zbrali več kot 10 milijonov evrov, ogromno je tudi opravljenih ur prostovoljnega dela. Sredstva so namenjena posameznikom, največkrat kot pomoč slepim in slabovidnim ali drugače zdravstveno prizadetim, odrinjenim na družbeni in socialni rob, kot tudi organizacijam, v večini za nabavo pripomočkov za boljšo kakovost življenja. Letno pomagamo več kot 35 tisoč ljudem po celi Sloveniji.

Nove zaostrene okoliščine nas silijo v iskanje inovativnih, varnih poti do pomoči potrebnih.

Več o delovanja zveze na: Zveza Lions klubov District 129, Slovenija

Lionizem na Dolenjskem

Prve zamisli in spodbude za ustanovitev dobrodelne organizacije Lions kluba na Dolenjskem segajo v leto 1992, ko je lion Zlatko Rostočil, takratni član LC Nairobi Gigiri iz Kenije, seznanil in navdušil za gibanje lionizma Milana Kapetana. Kasneje se je Kapetan povezal tudi s prvim klubom v Sloveniji, tj. LK Ljubljana, kjer mu je bil v veliko pomoč in podporo pri ustanovitvenih aktivnostih lion Janez Bohorič, takratni predsednik tega kluba. Iniciativni odbor je pripravil vse potrebno za ustanovitev kluba.

5. junija 1993 je bil na gradu Otočec ustanovitveni zbor LK Novo mesto, ki so se ga poleg ustanovnih članov udeležili še dr. Walter Reinartz, LCI koordinator za območje Slovenije, lion Janez Bohorič, takratni predsednik LK cone v Sloveniji in lion Miro Bogataj iz LK Ljubljana kot guiding lion. Botrstvo je prevzel LK Ljubljana, sobotrstvo pa LC Nairobi Gigiri iz Kenije. 28. junija 1993 nas je mednarodna Lions organizacija s sedežem v Oak Brooku v ZDA uradno registrirala kot 5. slovenski LK pod številko 7894-054684 in nam podelila ustanovno listino.

16. oktobra 1993 smo organizirali svečani ustanovni večer Charter night v Kristalni dvorani hotela Krkinih zdravilišč v Dolenjskih Toplicah. To je bilo hkrati tudi srečanje vseh slovenskih LK in LC Nairobi Gigiri, ki je izredno lepo uspelo.

Že takoj po ustanovitvi smo začeli aktivno delovati. Sprejeli smo podroben program dela kot tudi usmeritve za dodeljevanje pomoči. Sredstva za pomoč smo v prvem letu delovanja pridobili predvsem s članarino, z donacijo sponzorjev ter z organizacijo srečelova na Charter nightu.

Vsi člani smo pripomogli, da smo v naslednjih letih izpolnili zahtevne dobrodelne projekte, ki so bili usmerjeni v pomoč obolelim z multiplo sklerozo, pomoč slepim in slabovidnim, pomoč novomeški osnovni šoli Dragotin Kette, pobratenje z LC Nairobi Gigiri iz Kenije in LC Kutjevo s Hrvaške, navezavo stikov s hrvaškimi in slovaškimi LC in lionsi, izmenjavo mladih, vključitev v slovenski in svetovni Lions projekt Sight first ter botrstvo kluba LK Maribor Piramida, LK Krško, LK Ribnica in LK Trebnje.

Naše delo je bilo že v prvem letu in kasneje opaženo, saj smo bili vseskozi med najaktivnejšimi slovenskimi klubi Lions. Zato so tako klub kot številni posamezniki v njem prejeli veliko priznanj in odlikovanj slovenskega Distrikta 129 in mednarodne LCI organizacije za svoje plemenito delo. Številni naši člani opravljajo tudi pomembne funkcije v slovenskem distriktu.

Prepoznavni smo postali tudi v ožji in širši skupnosti, ki nas je dobro sprejela kljub začetni zadržanosti.

Vsi skupaj pa vedno znova dokazujemo, da smo lionsi tisti, ki znamo, hočemo in zmoremo učinkovito pomagati povsod tam, kjer je pomoč najbolj potrebna.

~ LIONS
Liberty, Intelligence, Our Nation’s Safety
Pomagamo – We serve

Leto 2021 v številkah

prejemnikov pomoči
0
opravljenih prostovoljnih ur​
0
projektov doniranja pomoči​
0
doniranih sredstev
0

ZGODOVINA

Scroll to Top